Saturday, April 13, 2024

Koha po ikën për diktatorët e Iranit

Pas rënies së regjimeve diktatoriale, shfaqet një vërshim dokumentesh, dëshmish dhe shenjash, dhe të gjithë pranojnë se përmbysja dhe rënia e atij sistemi është...

Sfidat me të cilat përballen vajzat e reja iraniane: Një reflektim në Ditën Botërore...

Regjimi iranian shquhet si një nga qeveritë më konservatore dhe më mizogjene në botë, i rrënjosur thellë në ideologjinë e tij mizogjene, të cilën...