Tuesday, July 23, 2024

DHJETË PIKAT E PLANIT PËR IRANIN E ARDHSHËM NGA Maryam Rajavi

 

Në një takim në Këshillin e Evropës, në prill 2006, Merjemja Rajavi, presidenti i zgjedhur i Rezistencës iraniane, elaboroi mbi vizionin e lëvizjes për Iranin e së ardhmes:

DHJETË PIKAT E PLANIT PËR IRANIN E ARDHSHËM NGA Maryam Rajavi

1. Sipas mendimit tonë, kutia e votimit është i vetmi kriter për legjitimitetin. Prandaj, ne kërkojmë një Republikë të bazuar në votimin e përgjithshëm.

2. Ne kërkojmë një sistem pluralist, lirinë e palëve dhe kuvendit. Respektojmë të gjitha liritë individuale. Ne theksojmë lirinë e plotë të shprehjes dhe të medias si dhe akses të pakushtëzuar nga të gjithë të internetit.

3. Ne mbështesim dhe të jemi të angazhuar për heqjen e dënimit me vdekje.

4. Ne jemi të përkushtuar për ndarjen e fesë nga shteti. Çdo formë e diskriminimit kundër ndjekësve të çdo feje dhe sekti do të ndalohet.

5. Ne besojmë në barazi të plotë gjinore në fushen politike, sociale dhe ekonomike. Ne jemi të angazhuar gjithashtu për të barazuar pjesëmarrjen e grave në lidershipin politik. Çdo formë e diskriminimit ndaj grave do të hiqet. Gratë do të gëzojnë të drejtën për të zgjedhur lirisht veshjen e tyre. Ata janë të lira për tu martuar, divorcuar, arsimuar dhe punësuar.

6. Ne besojmë në shtetin ligjor dhe të se drejtës. Ne duam të krijojë një sistem modern gjyqësor të bazuar në parimet e prezumimit të pafajësisë, të drejtës për tu mbrojtur, mbrojtjen efektive gjyqësore dhe të drejtën për t’u gjykuar nga një gjykatë publike. Ne gjithashtu kërkojmë pavarësinë e pushtetit gjyqesor dhe te gjyqtarëve. Ligji i Sheriatit do të hiqet.

7. Ne jemi te angazhuar ndaj Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe Rregulloreve dhe Konventave Ndërkombëtare, duke përfshirë Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civiledhe Politike, Konventa kundër Torturës dhe Konventës për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave.

Ne jemi të angazhuar për barazinë e të gjitha kombësive. Ne theksojnë planin për autonominë e Kurdistanit të Iranit, miratuar nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit. Gjuha dhe kultura e bashkatdhetarëve tanë nga çfarëdo kombësie, janë pjese e kultures së kombit tonë dhe duhet të përhapet dhe do të jete pjesë e Iranit te se nesërmes.

8. Ne e njohim pronë private, investimet private dhe ekonominë e tregut. I gjithë populli Iranian duhet të gëzojnë mundësi të barabarta në punësim dhe në sipërmarrje biznesi. Ne do të mbrojmë dhe rigjallërojme mjedisin.

9. Politika jonë e jashtme do të bazohet në bashkëjetesën paqësore, paqen ndërkombëtare dhe rajonale dhe bashkëpunim, si dhe respektimin e Kartës së Kombeve të Bashkuara.

10. Ne duam një Iran jo-bërthamor, të lirë nga armët e shkatërrimit në masë.

Maryam Rajavi është Presidentja e sapozgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI),me një koalicion prej rreth 500 grupeve iraniane të opozitës dhe personalitete, të angazhuar për një republikë demokratike, laike dhe jo-bërthamor në Iran. Gjysma e anëtarëve NCRI janë gra. Si një parlament ne mergim, detyra kryesore e Këshillit është që të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme për një Asamblesë Kombëtare Kushtetuese dhe Legjislative në Iran jo më vonë se gjashtë muaj pas përmbysjes së teokracisë në pushtet.

Artikulli Le Monde vazhdon duke thënë: “Mojahedinet nuk kanë reshkur me denoncimin, dokumentimin dhe nxitjen e thirrjeve për ” parregullsi, presione, mashtrime dhe dhune ” gjate raundit te parë të zgjedhjeve … vëzhguesit e emëruar nga Mojahedinet te cilët protestuan zgjedhjet per mashtrim u dëbuan nga lokalet, u rrahen dhe ne disa raste dhe u arrestuan … ”

Arsyetimi Khomeinit ishte se Rajavi kishte kundërshtuar referendumin kombëtar për kushtetutën e re të Iranit, i cili krijonte një qeveri teokratike. Rajavi kandidoi për një vend në parlamentin e Iranit por e humbi garën pas një mospërputhje mes numërimit te votave dhe procesit zgjedhor.

Maryam Rajavi është Presidentja e sapozgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI),me një koalicion prej rreth 500 grupeve iraniane të opozitës dhe personalitete, të angazhuar për një republikë demokratike, laike dhe jo-bërthamor në Iran. Gjysma e anëtarëve NCRI janë gra. Si një parlament ne mergim, detyra kryesore e Këshillit është që të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme për një Asamblesë Kombëtare Kushtetuese dhe Legjislative në Iran jo më vonë se gjashtë muaj pas përmbysjes së teokracisë në pushtet.