Tuesday, June 18, 2024

Pandeli Majko, Ministër i Shtetit dhe ish-kryeministër flet në Samitin për Lirinë e Iranit

“E vetmja mundësi për regjimin iranian është të ndryshojë dhe të tejkalojë dallimet midis aleatëve. Irani nuk po vepron si një shtet. Ai po ndërhyn në punët e brendshme të vendeve. Po vepron në bazë të interesave të veta gjeopolitike dhe nuk respekton normat ndërkombëtare.

“Ne mendojmë se liria do të jetë e ardhmja e Iranit. Dhe ne besojmë se MEK krijon besim dhe shpresë midis Iranit dhe botës. Irani ka vaksinën për të ardhmen e vet. Është MEK dhe populli që luftojnë për liri. Ju jeni pjesë e familjes sonë dhe ne ju konsiderojmë pjesë e jona. ”

Pandeli Majko, former Albanian Prime Minister