Friday, February 23, 2024

Dorëzimi i karburantit, ushqimeve dhe ilaçeve në Kampin e Lirisë është penguar për të katern ditë

E Enjte, 30 Qershor 2016

E Enjte, 30 Qershor, 2016 për të katërën ditë radhazi, Komisioni Qeveritar e ngarkuar për të shtypur banorët e Kampit të Lirisë ka penguar hyrjen e cisternave që transportojnë karburant dhe vaj për gjeneratorët dhe kamioni që mbante lëndët ushqimore, produkte higjienike dhe ilaçe për Kampin e Lirisë. Ata kanë kthyer depozitat dhe kamionët pasi i ndaluan për disa kohë. Kjo masë çnjerëzore e cila ka filluar që nga 27 qershor, shumë shpejt do të krijojë një krizë në Kamp.

Një justifikim familjar për veprime të tilla çnjerëzore është një dështimin i supozuar shoqëris për të siguruar logjistikën në kamp për të rinovuar dokumentet e automjeteve të saj. Kjo duke u bazuar në një marrëveshje të rënë dakord më parë, e njëjta kompani ka plotësuar nevojat e banorëve të Kampt të Lirisë 4.5 vitet e fundit dhe mjetet e tyre kanë hyjrë në zonën e aeroportit. Ndërkohë, logjistika e shoqërisë ka përditësuar të gjitha dokumentet e nevojshme vetëm dy javë më parë dhe I ka dërguar ato tek autoritetet përkatëse të Irakut.
Ndërsa të gjitha sistemet e jetësore në kamp, duke përfshirë pastrimin e ujrave, ujërat e zeza, ajer të kondicionuar, gatim dhe ftohje të ushqimit janë elektrike dhe burimi i vetëm i energjisë janë gjeneratorë e vjetër të Kampit, duke penguar shpërndarjen e karburantit në kamp shumë shpejtë do të dhe krijon një krizë të rrezikshme në kamp.
Duke parandaluar shpërndarjen e karburantit, ushqim dhe ilaçe në vapën 50 C e muajit të Ramazanit, Komisioni Qeveritar i ngarkuar për të shtypur banorët Camp Liberty kërkon të bëjë presion maksimal mbi banorët e kampit duke i munduar fizikisht dhe psikologjikisht. Këto veprime janë në shkelje të rëndë të një sërë konventash ndërkombëtare dhe veçanërisht MOU e nënshkruar mes Qeverisë së Irakut dhe Kombeve të Bashkuara më 25 dhjetor 2011, dhe autorët e tyre duhet të ndiqet penalisht nga gjykatat ndërkombëtare.
Rezistenca iranian kujton angazhimet me shkrim të bëra në mënyrë të përsëritur nga Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara duke premtuar dhe garantuar sigurinë e banorëve të kampit të lirisë dhe kërkon ndërhyrjen e tyre të menjëhershme për t’i dhënë fund bllokadës çnjerëzore të imponuar në Kampin e Lirisë, dhe për të rifilluar shpërndarjen në Kamp, veçanërisht shpërndarjen e karburantit, ushqimeve dhe ilaçeve.
Rezistenca iranian po ashtu i bën thirrje organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, UNHCR-ja, Këshilli i të Drejtave të Njeriut dhe agjencive të tjera relevante të OKB-së dhe raportuesit të dënojnë bllokadën penale në Kampin e Lirisë dhe të detyrojnë Qeverinë e Irakut t’i jap fund rrethimit.
Sekretariati i Këshilli Kombëtar të Rezistencës së Iranit
30 Qershor 2016