Tuesday, June 18, 2024

Një mësues dënohet me 45 goditje kamxhiku për faktin se ka vizatuar karikatura

Të hënën, Drejtësia e regjimit iranian ka dënuar një mësues me 45 goditje kamxhiku për faktin se ka vizatuar karikatura të Ministrit të Arsimit. Ky dënim erdhi pas një kallëzimi që Ministri i Arsimit dhe Zëvendësi i tij kishin bërë kundër këtij mësuesi.
Në solidaritet me këtë person, shumë mësues në mbarë vendin kanë deklaruar në mediat sociale gatishmërinë e tyre për të marrë përsipër dënimin e tij me kamxhik.