Monday, February 26, 2024

Politika e SHBA për Iranin duhet të përfshijë angazhimin në të drejtat e njeriut

NCRI – Politika e re e SHBA për Iranin, duke përfshirë vendimin e Donald Trump për të mos ricertifikuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, mbështetet nga shumica e iranianëve të thjeshtë, por ata po ashtu kërkojnë edhe një strategji që të trajtojë historikun e errët të të drejtave të njeriut të regjimit iranian.

Këta njerëz janë të shqetësuar rreth mundësisë së luftës bërthamore, por gjithashtu janë të shqetësuar për shkeljet e përditshme të të drejtave të njeriut të kryera nga regjimi iranian kundër pakicave fetare dhe etnike, grave dhe kujtdo që guxon të kritikojë qeverinë.

Soona Samsami, përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara për Këshillin Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), shkroi për revistën Independent Journal: “Për shumicën dërrmuese të iranianëve, marrëveshja bërthamore e vë theksin mbi një pyetje më themelore: kur do të ngrihet SHBA  për ato vlera për të cilat admirohet, përfshirë edhe në Iran? “