Monday, February 26, 2024

Parlamenti UK dënon valën e ekzekutimeve në Iran

E mërkurë, 21 dhjetor 2016

NCRI – Në një sesion të parlamentit në Dhomën e Lordëve, me praninë e përfaqësuesit të qeverisë, parlamentarët  dënuan rritjen e numrit të ekzekutimeve, si dhe shkeljen flagrante të të drejtave të njeriut në Iran nga ana e regjimit të mullahëve ‘.

Në këtë takim, përfaqësuesi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, në fjalën e tij theksoi domosdoshmërinë e auditimit të regjimit, si dhe zgjerimin e sanksioneve ndaj Iranit për shkeljen e të drejtave të njeriut.