Monday, April 15, 2024

Iran – Në Qytete të Ndryshme, Mbështetësit e MEK dhe Njësitë e Rezistencës Shkruajnë Graffiti dhe Vendosin Afishe

Karaj and Neyshabur – Activities of the MEK supporters – January 30, 2021

Në javën e fundit të janarit 2021, mbështetësit e Mujahedin-e Khalq (MEK/PMOI) dhe Njësitë e Rezistencës në qytete të ndryshme të Iranit kanë shkruar graffiti dhe kanë vendosur postera e afishe të udhëheqjes së rezistencës, Znj. Maryam Rajavi, Presidentes së zgjedhur të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), dhe Massoud Rajavi, liderit të Rezistencës Iraniane. Këto veprimtari janë zhvilluar në Teheran, Mashhad, Rasht, Neyshabur, Karaj, Isfahan, Ilam, Kermanshah, dhe Ahvaz dhe janë mirëpritur me entuziazëm nga populli i këtyre zonave.

Disa nga slloganet janë: “Maryam Rajavi: Asnjë fuqi në botë nuk është më e fortë sesa dëshira jonë për liri,” “Massoud Rajavi: Flaka e kryengritjes do të mbetet e ndezur,” “Poshtë Khamenei, lavdi Rajavi,” “Irani i rebeluar do të ngrejë krye,” “Khamenei është vrasës, udhëheqja e tij nuk është legjitime,” “Mullahët duhet të zhduken,” “Rrënjët e të gjitha krimeve janë IRGC dhe Lideri Suprem i regjimit,” “Maryam Rajavi: Diktatura fetare e ndien deri në thelb frikën e përmbysjes,” ”Massoud Rajavi: Ushtria e të uriturve është gati për revoltë e kryengritje,” “Le ta dijë gjithë bota se lideri ynë është Massoud (Rajavi).”

Tehran – Activities of the MEK supporters and Resistance Units – “Maryam Rajavi: There is no force in the universe that is stronger than our will for freedom and liberty” – Last week of January 2021Teheran – Veprimtaritë e mbështetësve të MEK dhe Njësive të Rezistencës – “Maryam Rajavi: Nuk ka asnjë forcë në univers që të jetë më e fortë se vullneti ynë për liri” – Java e fundit e janarit 2021

Tehran – Activities of the MEK supporters and Resistance Units – “Massoud Rajavi: The people and their Resistance are committed in overthrowing this regime” – January 27 and 28, 2021Teheran – Veprimtaritë e mbështetësve të MEK dhe Njësive të Rezistencës – “Massoud Rajavi: Populli dhe Rezistenca e tij janë të vendosur për ta përmbysur këtë regjim” – 27 dhe 28 janar 2021

Ilam and Rasht - Activities of the MEK supporters and Resistance Units – “Hail to Rajavi, Down with Khamenei” – January 26, 2021Ilam dhe Rasht – Veprimtaritë e mbështetësve të MEK dhe Njësive të Rezistencës – “Lavdi Rajavi, Poshtë Khamenei” – 26 janar 2021

Karaj and Neyshabur – Activities of the MEK supporters – January 30, 2021Karaj dhe Neyshabur – Veprimtaritë e mbështetësve të MEK – 30 janar 2021

Mashhad – Activities of the MEK supporters and Resistance Units – “Maryam Rajavi: The mullahs must get lost” – January 30, 2021Mashhad – Veprimtaritë e mbështetësve të MEK dhe Njësive të Rezistencës – “Maryam Rajavi: Mullahët duhet të zhduken” – 30 janar 2021