Monday, February 26, 2024

Irani në dhjetë vendet e para me normën më të lartë të rritjes së inflacionit

 

Iran among top ten countries with highest inflation growth rateKryetari i Dhomës Tregtare të Iranit tha se Irani është ndër dhjetë vendet e para me normën më të lartë të rritjes së inflacionit.Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve ISNA, Qolamhossein Shafei, Kryetari i Dhomës së Tregtisë të Iranit, tha se Irani është në dhjetë vendet e para me normën më të lartë të rritjes së inflacionit midis Venezuelës, Sudanit, Zimbabve dhe të tjerëve.”Raportet e Qendrës Kërkimore të Dhomës së Tregtisë të Iranit konfirmuan gjithashtu uljen e konsumit të kalorive në Iran. Nga viti 2017 e tutje, mbi 50% e iranianëve konsumojnë më pak se 2,100 kalori të nevojshme ditore, “tha Shafei.Shafei tha gjithashtu se varfëria ka pasur efekte në popullsinë urbane, duke shkaktuar një rritje të migrimit nga zonat rurale në zonat metropolitane. Ai shtoi se kjo do të rrisë shpenzimet e shërbimit të qytetit dhe do të shkaktojë vështirësi në menaxhim.