Sunday, March 3, 2024

Shoqata Rumune (A.P.A.D.A.R): Autorët e Krimeve Kundër Njerëzimit në Masakrën e 1988-ës Janë Ende në Pushtet

Shoqata Rumune për Mbrojtjen e Personave të Shpërngulur dhe Refugjatëve (A.P.A.D.A.R) nxori një deklaratë më 27 shtator 2020. (A.P.A.D.A.R). Shoqata shkruan; “Autorët e krimeve kundër njerëzimit në masakrën e 1988-ës janë ende në pushtet, duke burgosur e torturuar protestues.” “Theksojmë nevojën për të dërguar një delegacion ndërkombëtar që të vizitojë burgjet iraniane.”