Tuesday, May 28, 2024

UNHCR publikon informacion mbi gjendjen e banorëve në Kampin e Lirisë

E Mërkur, 20 Korrik  2016  

NCRI – Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) ka lëshuar një informacion  mbi gjendjen e banorëve të Kampin tëLirisë. Në vijim është teksti i plotë i deklaratës së Agjencisë së  OKB-së për Refugjatët:

Burimi : http://www.unhcr.org/4f2a54a16.pdf

Përditësim Nr. 14

Përditësim mbi implementimin për një  zgjidhje për banorët e Huriya  për një vend të përkohshëm transit (TTL)

  • Zhvendosja e përkohshme e banorëve të Hurriya në një vende tranzit (TTL) jashtë Irakut vazhdon të ruajë vrullin, me më shumë se 1700 banorë tani janë zhvendosur në një vend të sigurt në vendet e treta. Kjo përfaqëson një moment të rëndësishëm: më shumë se gjysma e banorëve të regjistruar nga UNHCR-ja tashmë janë zhvendosur me sukses.
  • Perspektivat për zhvendosjen e të gjithë banorët nga Iraku në vitin 2016 janë përpjekje të ndërkombëtareve për të gjetur një zgjidhjen duke filluar në vitin 2011. UNHCR mbështet një rrjedhë të qëndrueshme dhe në rritje të lëvizjeve nga Iraku gjatë muajve të ardhshëm. Shpresohet që  procesi do të përfundojë para fundit të vitit.
  • Ky progres është arritur në bashkëpunim me banorët të cilët kanë proceduar me procesin e zhvendosjes, pavarësisht rrethanave të vështira, duke përfshirë sulmin në 4 Korrik 2016, që për fat të mirë nuk ka rezultuar me ndonjë viktim.
  • Suksesi i vazhdueshëm në zbatimin të këtyre zgjidhjeve ka qenë gjithashtu i ndihmuar edhe nga banorët për të përmbushur pjesën më të madhe të shpenzimeve  në veçanti për mbështetjen afatgjatë të gjithë banorëve të zhvendosur nga Iraku që nuk kanë marrë ndihmën të sponsorizuar nga shteti. Ky angazhim është vendimtare për implementimin e vazhdueshëm të një zhgjedhje për këto njerzë.

UNHCR vlerëson masat e marra nga disa vende për të zhvendosur  banorët në vende të mbrojtura dhe të sigurta. Kontributi i jashtëzakonshëm i Shqipërisë në këtë përpjekje meriton shënim të veçantë humanitar, pasi Shqipëria ka marrë një pjesë të konsiderueshme të banorëve të cilët kanë qenë të zhvendosur. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara kanë qenë në mënyrë aktive duke mbështetur  zhvendosjen në një sërë mënyrash, dhe pa këto përpjekje të qëndrueshme dhe të bashkërenduara,ky  progress- raport  nuk mund të arrihej.

  • Pavarësisht progresit të rëndësishëm të bërë gjatë dy viteve të fundit, UNHCR vazhdon të bëjë thirrje shteteve për të gjetur mënyra që të ofrojë zgjidhje afatgjate për banorët në Hurriya TTL dhe për ta bërë këtë me urgjencë. Kjo ankesë duhet të lexohet me zë për shkak të sulmeve në Hurriya TTL, siç është ndodhi së fundi. Kjo thekson nevojën për veprim të shpejtë dhe pragmatike nga ana e shteteve për të siguruar që këta njerëz të zhvendosur në një vend të mbrojtur dhe të sigurt.
  • UNHCR vazhdon të thërrasë Qeverisë e Irakut që të marrë të gjitha masat e mundshme për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e banorëve, duke përfshirë sigurimin e trajtimit mjekësor dhe mallra dhe shërbimeve të mundësuar nga banorët sipas marrëveshjes së bërë për mbrojtjen e tyre.
  • UNHCR gjithashtu kujton Memorandumi e Mirëkuptimit mes Qeverisë së Irakut dhe Kombeve të Bashkuara që në mënyrë eksplicite njeh se banorët përfitojnë nga parimi i mos ri-atëdhesimit.

UNHCR, Gjenev, 19 Korrik  2016