Saturday, February 24, 2024

Reagimi i shfrenuar i Rojeve Revolucionare (IRGC) për tubimn e popullit në Pasargadae

Regjimi klerikal këtë vit reagoi në mënyrë të shfrenuar ndaj grumbullimit të 7-të të Abanit (29 tetorit) dhe ceremoninë përkujtimore të ditëlindjes së Kirit të Madh. Të gjitha organet represive, sidomos Garda Revolucionare, përdorën të gjitha dredhitë represive për të terrorizuar shoqërinë dhe për të parandaluar një tubim të madh popullor në Pasargadae.

Në një deklaratë të nënshkruar nga policia, është deklaruar në mënyrë absurde se kushdo që merr pjesë në tubim është subjekt i Nenit 610 të Ligjit Tazeerat (Libri 5 i Kodit Penal të regjimit klerikal në Iran). Sipas këtij neni, “kurdo që dy ose më shumë njerëz mblidhen dhe bashkëpunojnë për të kryer krime kundër sigurisë së vendit brenda ose jashtë vendit, ose për të siguruar mjete për këtë, ata do