Sunday, February 25, 2024

Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut: Gjendja në Iran është alarmante

Nga stafi i NCRI-së

NCRI – Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Zaid Raad al-Hussein, e ka përshkruar regjimin iranian si një nga vendet në gjendje alarmante në fushën e të drejtave të njeriut.