Saturday, April 20, 2024

Amnesty International raporton: Një tjetër mbrojtës i të drejtave të njeriut burgoset në Iran

Nga stafi i NCRI-së
NCRI – Raporti i fundit i Amnesty International “ Caught in a web of repression “ paraqet një pasqyrë të detajuar të represionit me të cilin përballen aktivistët e të drejtave të njeriut në Iran.
Sipas ligjit ndërkombëtar, zhdukjet me forcë janë krime. Organet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut e kanë kuptuar se një zhdukje e detyrueshme mund të shkaktojë shqetësime të tilla të rënda mendore për anëtarët e familjes, të cilët kanë të drejtë të mos i nënshtrohen trajtimit çnjerëzor ose degradues.