Tuesday, June 18, 2024

Konferenca në Asamblenë Kombëtare Franceze me deputetë, personalitete politike

Jam e kënaqur t’ju shoh në dhomën Colbert të Asamblesë Kombëtare. Dua të falënderoj Komisionin Parlamentar për një Iran Demokratik, presidenten e tij Cécile Rilhac, nënkryetarët e tij André Chassaigne, Philippe Gosselin, Hervé Saulignac, Yannick Favenec, si dhe të gjithë anëtarët e CPID për mbështetjen e tyre të çmuar për popullin iranian dhe revolucionin e tyre demokratik për një Iran të lirë. CPID nuk priti kryengritjen për përmbysjen e mullahëve për të denoncuar shkeljet e të drejtave të njeriut në Iran, për të mbrojtur gratë iraniane dhe për të mbështetur Rezistencën iraniane. Kryengritja filloi gati pesë muaj më parë dhe populli iranian, veçanërisht gratë, i kanë bërë përshtypje botës me revoltën dhe guximin e tyre përballë padrejtësisë, pabarazisë dhe diskriminimit. Është guximi i një rinie të vendosur përballë vdekjes, arrestimeve dhe torturave.