Tuesday, June 18, 2024

Mimi Kodheli, Ministre e Mbrojtjes së Shqipërisë (2013–2017), foli në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, organizuar nga Rezistenca Iraniane

Në prag të Ditës Ndërkombëtare të Gruas, të shtunën, më 5 mars 2022, u mbajt në Berlin një konferencë ndërkombëtare, ku morën pjesë personalitete të shquara politike dhe aktiviste për të drejtat e grave nga e gjithë bota. Konferenca u lidh online me Ashraf 3 në Shqipëri dhe qindra vende të tjera në mbarë botën.

Folësit nderuan Ditën Ndërkombëtare të Gruas dhe mbështetën betejat e grave në mbarë botën, veçanërisht rezistencën e grave iraniane për liri, të drejta të barabarta dhe eliminimin e diskriminimit të padrejtë. Ata vlerësuan gjithashtu rezistencën e grave të Ukrainës.

Znj. Mimi Kodheli e cila ishte një nga folëset që mori pjesë në konferencë tha: Fusha kryesore e paragjykimit ndaj grave është lidershipi politik. Fuqizimi i rolit të gruas është një prioritet i rëndësishëm. Diskriminimi i vendosur ndaj grave iraniane përbën aparteid gjinor. Irani drejtohet nga një regjim mizogjen. Në 40 vitet e fundit, ajo ka imponuar presion ekstrem mbi gratë. Gratë iraniane mungojnë totalisht në postet ministrore. Kjo për shkak të regjimit në pushtet që pengon pjesëmarrjen e grave në fusha kyçe. Nuk është për shkak se gratë nuk janë kompetente. Ne shohim një pamje krejtësisht të ndryshme kur shikojmë rolin e grave në Rezistencën Iraniane.

Gratë iraniane janë në ballë të të gjitha protestave brenda Iranit. Çfarë do të thotë kjo për gratë që vuajnë nga aparteidi gjinor në mbarë botën? Dënimi i shtypjes së grave në Iran nuk mjafton. Ne duhet t’i mbështesim këto gra në Iran dhe në mbarë botën.

Unë shpreh solidaritetin me motrat tona në Ukrainë. Ne qëndrojmë pranë atyre grave të dashura, të guximshme dhe heroike që janë në këmbë për të mbrojtur fëmijët, vendin dhe të drejtat e tyre. Miqtë tuaj shqiptarë do të qëndrojnë dhe do të jenë me ju në të gjitha përpjekjet tuaja për të luftuar për të drejtat e njeriut, barazinë, lirinë dhe të drejtat e grave.