Sunday, June 23, 2024

Ekspozimi i Informacioneve të Panjohura Deri më Tani të Gjyqësorit të Regjimit Iranian

Zbardhen mbi 33,000 Emra dhe Fotografi të 22,000 Personave të Personelit të Organizatës së Burgjeve, Duke Përfshirë Gardianët e Burgjeve, Hetuesit, Agjentët e Inteligjencës dhe Ekzekutuesit

Organizata e Burgjeve është një nga agjencitë kriminale më famëkeqe të diktaturës fetare që sundon Iranin dhe është e përfshirë drejtpërdrejt në shtypjen, torturën dhe ekzekutimet.

Rezoluta e 68-të e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që dënon abuzimet e të drejtave të njeriut në Iran, e miratuar më 16 dhjetor 2021, shprehu shqetësim serioz për “shpeshtësinë alarmante të dhënies dhe zbatimit të dënimit me vdekje”, “përdorimin e gjerë dhe sistematik të ndalimeve dhe arrestimeve arbitrare”, “mohimin e qëllimshëm të aksesit të të burgosurve në medikamentet dhe trajtimin e duhur mjekësor”, “veprimet e tmerrshme të kryera nga rojet e burgut në burgun Evin”, “ngacmimet, frikësimet dhe persekutimet, duke përfshirë rrëmbimet, arrestimet dhe ekzekutimet e kundërshtarëve politikë dhe mbrojtësve të të drejtave të njeriut”, “arrestimin dhe ndalimin arbitrar, dhe tortura e trajtime ose dënime të tjera mizore, çnjerëzore e degraduese ndaj protestuesve paqësorë”, dhe “përdorimin e torturës për të nxjerrë rrëfimet dhe rastet e vdekjeve të dyshimta në paraburgim”.

Më pas, z. Massoud Rajavi, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), udhëzoi Komitetin e Sigurisë dhe Antiterrorizmit të Këshillit të përpilojë informacione dhe dokumente në lidhje me gjyqësorin e regjimit, veçanërisht faktet mbi atë që po ndodh në burgjet e regjimit, në mënyrë që ato të vihen në vëmendjen e publikut, OKB-së dhe organizatave të tjera të të drejtave të njeriut, në mënyrë që të informojnë botën për situatën brenda Iranit.

Pjesa e parë e një serie dokumentesh të përpiluara përfshin 33,000 emra dhe 22,000 fotografi të personelit të burgjeve në të gjithë Iranin. Disa fotografi janë fshehur qëllimisht nga gjyqësori dhe janë zëvendësuar me nënshkrimin e atyre zyrtarëve.

Në lidhje me situatën e burgjeve, zonja Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e NCRI, tha më 24 gusht 2021: “Nën regjimin iranian, burgjet nuk kanë asnjë kuptim tjetër përveç dhomave të torturës dhe birucave”.

Dokumentet e bashkangjitura e vërtetojnë këtë gjë. Pra, siç ka theksuar zonja Rajavi, “Dosja për shkeljet e tmerrshme dhe sistematike të të drejtave të njeriut në Iran, veçanërisht në burgje, duhet t’i referohet Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Drejtuesit e regjimit duhet të përballen me drejtësinë për katër dekada krimesh kundër njerëzimit.”