Saturday, April 13, 2024

Iran: Masa të rrepta për zbatimin e ligjeve të detyrueshme të hixhabit përmes survejimit dhe kapjes masive të makinave.

Autoritetet iraniane po zhvillojnë një fushatë në shkallë të gjerë për të zbatuar ligjet represive të mbulesës së detyrueshme përmes mbikëqyrjes së gjerë të grave dhe vajzave në hapësirat publike dhe kontrolleve masive policore që synojnë gratë shofere, tha Amnesty International përpara Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Dhjetëra mijëra grave u janë konfiskuar makinat e tyre në mënyrë arbitrare si ndëshkim për kundërshtimin e ligjeve të Iranit për mbulesën. Të tjerë janë ndjekur penalisht dhe janë dënuar me rrahje ose burgim ose janë përballur me dënime të tjera si gjoba ose janë detyruar të ndjekin klasat e “moralit”.

Vrasjet e 46 personave, përfshirë 41 gra, – të përpiluara nga Amnesty International në shkurt 2024, së bashku me një rishikim të dokumenteve zyrtare, duke përfshirë urdhrat e gjykatës dhe urdhrat e prokurorisë – tregojnë se agjenci të panumërta qeveritare ishin të përfshira. Ngacmimi i grave dhe vajzave thjesht për ushtrimin e të drejtave të tyre për pavarësinë trupore dhe lirinë e fjalës dhe të mendimit. Organizata ka publikuar një përzgjedhje prej 20 vrasjesh për të dhënë një pasqyrë të realitetit të tmerrshëm të përditshëm të grave dhe vajzave në Iran.