Friday, February 23, 2024

Të burgosurit kanë vdekur qëllimisht nga uria në Burgun Qendror të Urmisë

Inmates deliberately starved in the Central Prison of UrmiaÇdo ditë, 40 të burgosur nuk marrin ushqim për të ngrënë

Të burgosurit kanë vdekur qëllimisht nga uria në Burgun Qendror të Urmisë.

Është shkurtuar racioni i ushqimit dhe bukës për të burgosurat femra në Burgun Qendror të Urmisë. Më shumë se 40 të burgosur nuk marrin ushqim çdo ditë.

Një burim i informuar në repartin e grave të Burgut Qendror të Urmisë tha: “Gjatë ditëve të fundit, racioni i bukës së thatë është ulur në një copë në ditë. Përveç kësaj, për shkak të mungesës së ushqimit, çdo ditë, më shumë se 40 të burgosur nuk marrin vaktet e tyre.”