Friday, September 22, 2023

Iran: Demonstrata të Pensionistëve të Telecom në 18 Provinca

Të martën, më 12 korrik, pensionistët e telekomit zhvilluan tubime në 18 provinca për të protestuar kundër mosdhënies së pagave dhe mospërfilljes së kërkesave të tyre të drejta. Ata e zhvilluan tubimin e tyre jashtë Ministrisë së Komunikimeve në qytete të ndryshme të Iranit. Mes sloganeve të pensionistëve që i drejtoheshin Ebrahim Raisit ishte: “Gënjeshtar i paturp, çfarë ndodhi me premtimet e tua”.

Gjithashtu, pensionistët në Shush dhe Zanjan u mblodhën jashtë zyrave të sigurimeve shoqërore në shenjë proteste kundër pagave të ulëta dhe mosrespektimit të kërkesave të tyre nga regjimi. Në Teheran, praktikantët e Universitetit të Shkencave Mjekësore dhe punëtorët e fabrikës Darugar protestuan për mosmarrjen e pagave të shtyra. Edhe punëtorët e petrokimisë në Tabriz dolën në grevë për të protestuar kundër mosdhënies së pagave.