Tuesday, June 18, 2024

Iran: Raporti mujor mbi lirinë dhe shkeljet e të drejtave të njeriut – Mars 2022.

Gjatë viteve, regjimi iranian ka pranuar një sërë traktatesh të rëndësishme ndërkombëtare detyruese me partnerë kontraktualë nga pothuajse çdo vend i botës. Regjimi i ka pranuar publikisht detyrimet qe vijne nga traktatet – megjithatë vazhdon të shkelë kushtet e këtyre traktateve çdo ditë, nëpërmjet torturës, ndalimit arbitrar dhe heqjes së të drejtës së grave dhe pakicave.

Teherani është kritikuar në mënyrë rutine nga organet e OKB-së dhe raportuesit specialë, më shpesh se pothuajse çdo shtet tjetër në botë. Me refuzimin e regjimit iranian për t’i dhënë fund abuzimeve të të drejtave të njeriut në vend, rezolutat e OKB-së për Iranin shpesh identifikojnë të njëjtat shkelje vit pas viti.

Përpara se të gërmojmë në shkeljet e të drejtave të njeriut të regjimit gjatë gjithë marsit 2022, këtu është një përzgjedhje e mizorive që ata kanë kryer gjatë katër dekadave të fundit.

  1. Torturë dhe trajtim mizor, çnjerëzor dhe poshtërues, ose dënim duke përfshirë fshikullimin dhe amputimin.
  2. Ekzekutime të shumta janë kryer në kundërshtim me garancitë e njohura ndërkombëtarisht, përkatësisht ekzekutimet publike dhe ekzekutimet e të miturve.
  3. Rreziku i ekzekutimit për ata që janë në robëri dhe me nje shumicë që përballen rregullisht me gjyqe të vonuara të ekzekutimit, është bërë rutinë për zyrtarët e burgjeve të regjimit.
  4. Diskriminimi në rritje, dhe shkelje të tjera të të drejtave të njeriut, ndaj anëtarëve të pakicave fetare, qofshin të njohura apo jo.
  5. Ndalimi dhe shtypja e dhunshme e grave që ushtrojnë të drejtat e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore, vendosja e dënimeve kundër këtyre grave, një fushatë frikësimi kundër mbrojtësve të të drejtave të njeriut të grave dhe diskriminimi i vazhdueshëm ndaj grave dhe vajzave në ligj dhe praktikë.
  6. Kufizimet e vazhdueshme, sistematike dhe të ashpra për lirinë e protestave paqësore, lirinë e organizimit dhe lirinë e mendimit dhe të shprehjes, si dhe bllokimin periodik të internetit.

Trendi i vazhdueshëm i represionit dhe i shkeljeve të të drejtave të njeriut në Iran gjatë marsit 2022 nuk tregoi shenja ngadalësimi. Situata në vend vazhdon të përkeqësohet me kalimin e çdo muaji dhe populli iranian është ai që ka mbetur duke vuajtur nën sundimin e teokracisë mesjetare.