Tuesday, June 18, 2024

Gratë që përballen me dënime të ashpra për kundërshtimin e mbulesës së detyrueshme

Regjimi klerik në Iran vendos dënime poshtëruese dhe dënime të ashpra për gratë që refuzojnë të mbajnë mbulesën e detyrueshme. Vetë autoritetet pranojnë se hijabi i detyrueshëm është jetik për të mbajtur kontrollin e tyre në pushtet. Çdo lëshim në këtë çështje dobëson autoritetin e prijësve fetarë dhe u bën presion atyre që të bëjnë kompromise edhe në fusha të tjera. Në një rast të fundit, Dega e 104 e Gjykatës Penale 2 në Varamin dënoi një grua që të lante kufomat e të ndjerëve në Morgun e Teheranit për një muaj si një dënim shtesë për drejtimin e automjetit pa respektuar hijabin e detyrueshëm. Krahas kësaj, në vend të vuajtjes së dënimit me burgim prej dy muajsh, ajo është urdhëruar të paguajë një gjobë prej 31 milionë lekësh. Ky informacion u raportua në gazetën shtetërore Hammihan Daily më 13 korrik 2023.