Thursday, February 29, 2024

Ekzaminimi i krizës së varësisë nga narkotikët në Iran dhe fabrikimi i të dhënave

Përhapja e varësisë në Iran nën sundimin e klerikëve është bërë një çështje alarmante dhe e përhapur, me implikime të rëndësishme për vendin. Pakënaqësia e qeverisë për të siguruar statistika të sakta ka çuar në mungesë të transparencës në lidhje me shtrirjen e vërtetë të problemit. Raportet dhe statistikat jozyrtare kanë hedhur dritë mbi dimensionet shqetësuese të këtij fenomeni, duke zbuluar një realitet shqetësues.

Një raport i fundit nga gazeta Etemad u fut në fenomenin e varësisë në Iran, duke ofruar një ekzaminim të hollësishëm të aspekteve të ndryshme, përfshirë çmimet dhe konsumin e drogeve të ndryshme në të gjithë vendin. Raporti përqendroi një rënie të konsiderueshme të konsumit të opiumit, shoqëruar me një rritje të mprehtë të përdorimit të heroinës, metafetaminës kristal dhe substancave të tjera. Konsumimi në rritje i këtyre drogave i është atribuar faktorëve të tillë si kostoja e lartë e opiumit dhe shtimi i papastërtive në heroinë, duke i detyruar individët të rrisin marrjen e tyre ditore.

Raporti gjithashtu nënvizoi lidhjen e drejtpërdrejtë midis çmimeve të ilaçeve dhe kursit të këmbimit të vendit dhe inflacionit. Për më tepër, ai zbuloi se Irani nuk është vetëm një konsumator i rëndësishëm, por edhe një prodhues i drogës më të rrezikshme, kimikatit.

Sidoqoftë, besueshmëria e raportit u vu në dyshim për shkak të një mospërputhjeje të konsiderueshme në numrin e raportuar të të varurve në Iran. Manipulimi i qeverisë për statistikat e varësisë ndër vite ka krijuar një re të pasigurisë rreth shkallës së vërtetë të problemit. Zyrtarë të ndryshëm kanë siguruar shifra kontradiktore, me disa që pretendojnë një eleminim të qëllimshëm të të dhënave të sakta.

Graviteti i situatës nënvizohet nga statusi i Iranit si një nga vendet me shkallën më të lartë të abuzimit të opiumit globalisht. Prevalenca e përdorimit të drogës ka vazhduar të rritet, me vlerësimet zyrtare që sugjerojnë që rreth 2 milion njerëz përdorin ilaçe të paligjshme çdo ditë në Iran, duke përbërë afërsisht 2.7% të popullsisë.