Tuesday, June 18, 2024

OKB-ja dënon shkeljet e të drejtave të njeriut në Iran

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (APKB) të enjten goditi shkeljet e të drejtave të njeriut nga regjimi iranian.Rezoluta kritikon përdorimin nga regjimi iranian te dënimeve çnjerëzore, duke përfshirë rrahjet me kamzhik dhe gjymtimet, dhe përdorimin e dënimit me vdekje kundër të rinjve nën moshën 18.

 Kjo është rezoluta e 61-te e OKB-se dhe dënon shkeljet vicioze dhe sistematike të të drejtave të njeriut në Iran.

Kjo rezolutë nga APKB kundershton diktaturën e regjimit te mullahëve që drejton Iranin për rritjen e ekzekutimeve, ekzekutimeve publike dhe ekzekutimin e të miturve.
Në këtë rezolutë, APKB ka dënuar regjimin iranian per dënimet mizore, çnjerëzore dhe degraduese, veçanërisht rrahje me kamzhik dhe gjymtimin.
Ajo gjithashtu denoncon kufizimin e përhapur dhe serioz te se drejtës për tu mbledhur, lirisë së grumbullimit dhe lirisë së mendimit dhe të fjalës.