Saturday, April 20, 2024

Komiteti Gjerman për Solidaritet për Iranin e Lirë: IRGC është një Forcë e Korruptuar dhe Terroriste e Khameneit

NCRI – Komiteti Gjerman për Solidaritet për Iranin e Lirë, i përbërë nga përfaqësues të parlamenteve federale dhe shtetërore, dhe figura politike dhe mbrojtës të të drejtave të njeriut në Gjermani, i kryesuar nga Otto Bernhart, njoftoi në një deklaratë mbështetjen e tij për strategjinë e re amerikane dhe kundërshtimin e politikës së zbutjes ndaj regjimit iranian:

Komiteti Gjerman për Solidaritet për Iranin e Lirë thekson se “Këshilli Kombëtar i Rezistencës dhe presidentja e tij e zgjedhur, së bashku me ekspertët rreth kësaj lëvizjeje, është një alternativë demokratike që mund të organizojë kalimin nga diktatura fetare në një shoqëri demokratike të bazuar në sundimin e ligjit.