Monday, April 15, 2024

IRAN: shumë fëmijë shkelës të ligjit ekzekutohen nga regjimi i Hassan Rouhani

Regjimi Iranian ka ekzekutuar më shumë fëmijëve shkelës të ligjit në 2014-2015 në krahasim me çdo kohë gjatë pesë viteve të fundit.
Dr Ahmed Shaheed, Raportuesi Special i Kombeve të Bashkuara për gjendjen e të drejtave të njeriut në Iran, shkroi në një copë të publikuar në faqen e tij të mërkurën: “Irani është një nga pjesët më të vogla të vendeve që ende ekzekuton femijë të cilët janë shkelës të ligjit, apo djemtë dhe vajza nën moshën 18 vjeç në kohën që ata kryejnë një krim.”

“Në vitin 2015 grupet e të drejtave të njeriut të dokumentuar nga të paktën tre ekzekutimet e fëmijëve të cilët kanë kryer veper penale, të paktën 160 të tjerë janë në pritje me të njëjtin fat në rradhën e vdekjes.”
Z. Shahid tha: “Numri i fëmijëve të ekzekutuar që kanë kryer një vepër penale në 2014-15 në të vërtetë janë më të larta se në çdo kohë gjatë pesë viteve të fundit”, duke shtuar masat pjesore “” nuk janë të mjaftueshme.
“Sot gjyqtarët iranianë mund, dhe të kenë, dënuar me vdekje dhe me varje vajza të reja me nëntë vitet hënore dhe djem të ri me 15 vite hënore, në kundërshtim të qartë me një nga të drejtat më themelore dhe të shenjtëruara të njohura sipas të drejtës ndërkombëtare”, tha ai.
Më 12 janar 2016, Komiteti i OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës përfundoi rishikimin e raporteve të treta dhe të katërta periodike të Iranit mbi zbatimin e dispozitave të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës.
Hetuesi i OKB-së është bashkuar me anëtarët e komitetit duke i bërë thirrje regjimit Iranian për të marrë masa më dramatike dhe të menjëhershme për të siguruar që nga kjo ditë e tutje asnjë fëmijë autorë penal nuk do të ekzekutohet në Iran, pavarësisht nga natyra e krimit të tyre.
Ka pasur mbi 2,000 ekzekutime në Iran në vitet e fundit që Hassan Rouhani ka qenë në detyrë, më shumë se në çdo periudhë të ngjashme në 25 vitet e fundit.
Më 20 prill 2014, Hassan Rouhani përshkroi këto ekzekutimet si “urdhërime të Perëndisë” dhe “ligje të parlamentit që i përkain popullit”.