Tuesday, April 23, 2024

Ndërsa Kryengritja në Iran Vazhdon në Ditën e Saj të 46-të, Forcat Represive Shtojnë Brutalitetin e Tyre

As Iran uprising continues on 46th Day, repressive forces step up their brutalityE hëna, 31 tetor, shënoi ditën e 46-të të kryengritjes në Iran, ku studentët po zhvillojnë protesta në dhjetëra universitete në Teheran dhe qytete të tjera anembanë Iranit. Studentet femra janë veçanërisht aktive në këto protesta dhe po marrin drejtimin e tyre.

Studentët e Universitetit Az-Zahra të femrave, mbajtën një protestë kundër arrestimit të një prej kolegeve të tyre studente. Ata mbanin pankarta ku shkruhej: “Nuk ka pezullime për studentët, përndryshe ne do të mbyllim shkollën”.