Tuesday, June 18, 2024

katër Raportues të OKB-së ndërhyjnë për të ndaluar shkeljen e të drejtave të strehimit dhe pronës të të burgosurve politikë

4 UN Rapporteurs intervene to prevent the violation of political prisoners’ housing and property rights4 Raportues të OKB-së i shkruan regjimit klerikal në Iran për shkeljen e të drejtave të dy të burgosurve politikë, Fatemeh Mosanna dhe bashkëshortit të saj, Hassan Sadeghi.

Duke iu drejtuar qeverisë së Ebrahim Raisit, 4 raportuesit e OKB-së u dhanë atyre një afat 60-ditor në të cilin ata prisnin një përgjigje për shkeljet e të drejtës së pronës dhe strehimit të dy të burgosurve politikë.

Kjo letër, e datës 7 prill 2022, u bë publike dhe u botua në faqen e internetit të OKB-së pas dy muajsh sipas rregullave të OKB-së.

4 Raportuesit e OKB-së shprehën “shqetësim serioz për arrestimin dhe dënimin e z. Sadeghi dhe znj. Mosanna dhe sekuestrimin e pasurisë së z. Sadeghi, me justifikimin e  lidhjeve të tyre familjare me një anëtar të supozuar të MEK”.

4 raportuesit e OKB-së thanë se prisnin të merrnin një përgjigje brenda 60 ditëve.

“Pas këtij afati, ky komunikim dhe çdo përgjigje e marrë nga Qeveria e Shkëlqesisë suaj do të bëhen publike përmes uebsajtit të raportimit të komunikimeve. Ato gjithashtu do të vihen në dispozicion në raportin e zakonshëm që do t’i paraqitet Këshillit të të Drejtave të Njeriut. Ndërsa presim një përgjigje, kërkojmë që të merren të gjitha masat e përkohshme të nevojshme për të ndaluar shkeljet e dyshuara dhe për të parandaluar përsëritjen e tyre dhe në rast se hetimet do të mbështesin vërtetësinë e pretendimeve, për të garantuar llogaridhënie nga çdo person përgjegjës për këto shkelje.”