Tuesday, June 18, 2024

Arrestimi arbitrar i një gruaje shtatzënë dhe një nëne me fëmijën e saj të vogël

Arbitrary arrest of a pregnant woman and a mother with her young childnga e majta në të djathtë: Saada Khedira- Mitra Taghipour

Forcat e sigurisë arrestuan një grua shtatzënë, së bashku me një nënë dhe fëmijën e saj të vogël. Arsyet e ndalimit të këtyre grave nuk dihen.

Më 14 tetor 2021, forcat e sigurisë arrestuan Saada Khedira, e cila është nga Piranshahr. Forcat e sigurisë e transferuan znj. Khedira, e cila është shtatzënë, në Qendrën Qendrore të Paraburgimit të Agjencisë së Inteligjencës në Urmia. Pavarësisht se është shtatzënë, kësaj gruaje i mohohet qasja në shërbimet mjekësore dhe vizitat familjare.