Wednesday, May 22, 2024

Raporti i Departamentit të Shtetit amerikan: Situata e të drejtave të njeriut në Iran u përkeqësua në vitin 2023

Departamenti i Shtetit i Sh.B.A lëshoi raportin e tij vjetor për situatën e të drejtave të njeriut në vende të ndryshme për vitin 2023 të martën, 22 prill.

Sa i përket situatës së të drejtave të njeriut në Iran, raporti nënvizon se kufizimet e rënda të vendosura nga regjimi klerik në zona të ndryshme u përkeqësuan gjatë gjithë vitit.

Diskriminimi ndaj grave, shoqëruar me presion për hixhabin e detyrueshëm, citohet si një nga treguesit e përkeqësimit të situatës së të drejtave të njeriut në Iran në raport.

Raporti i këtij viti nga Departamenti i Shtetit amerikan gjithashtu deklaron se numri i ekzekutimeve në Iran u rrit me 37% krahasuar me vitin 2022, duke arritur në 798 raste në 2023.

Shkeljet e rëndësishme të të drejtave të njeriut në këtë raport përfshijnë vrasje arbitrare ose të paligjshme nga regjimi dhe agjentët e tij. Duke përmendur raporte të shumta të besueshme, raporti thotë se regjimi iranian dhe agjentët e tij kryen vrasje arbitrare përgjatë vitit 2023, përfshirë ekzekutimet për krime që nuk plotësojnë standardet ligjore ndërkombëtare “krime më të rënda”, si dhe ekzekutimet për krimet e kryera nga shkelësit e të miturve, dhe dënimet e ekzekutimit pas gjykimeve të kryera pa një proces të drejtë të duhur.