Tuesday, June 18, 2024

Mbledhja e “Zërit të Revolucionit të Iranit” në Zyrën e Këshillit Bashkiak të Sulmonës, Itali

27 Mars, 2023: Me iniciativën e znj. Gianna Tollis u mbajt në zyrën e këshillit bashkiak të Sulmonës, Itali, një takim me titull “Zëri i Revolucionit të Iranit”. Zonja Tollis është përgjegjëse për barazinë gjinore në nivel kombëtar në Itali për sindikatat Vail dhe është gjithashtu drejtuese e Shoqatës Diosa për dhunën ndaj grave. Gjatë takimit, kreu i këshillit të qytetit dhe disa përfaqësues të qytetit folën për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe shtypjen ndaj grave në Iran. Gazetarët e pranishëm në takim i bënë disa pyetje edhe zonjës Shahid Sholeh, e cila kishte marrë pjesë në mbledhje me ftesë të këshillit bashkiak.