Saturday, April 13, 2024

Iran: Shkalla aktuale e pjesëmarrjes në zgjedhjet e regjimit është 8.2%, e barabartë me 5 milionë njerëz

2nd March 2024  Për të mbikëqyrur zgjedhjet e regjimit të premten, më 1 mars, Shtabi Social i Organizatës së Muxhahedinëve të Popullit të Iranit (PMOI/MEK) bëri përpjekje të konsiderueshme nëpër qytete të ndryshme dhe shumë fshatra dhe vende ku mbështetësit e regjimit hodhën votat e tyre. Kjo përpjekje e jashtëzakonshme përfshinte, kudo që ishte e mundur, regjistrime video dhe audio ose vëzhgime të drejtpërdrejta, dhe nganjëherë përfshirje të qëllimshme në procesin e votimit për të ofruar njohuri të hollësishme, të kryera nga vëzhguesit nga Shtabi Social i (PMOI/MEK)

Në këto vlerësime, 1,941 qendra votimi, që përfshijnë qendra të mëdha, të mesme dhe të vogla në Teheran, si dhe qytete, fshatra dhe rajone të ndryshme në të gjithë vendin, u monitoruan vazhdimisht nga ora 8:00 e mëngjesit deri në mesnatë. Kjo u bë për të konfirmuar dhe konstatuar saktësinë e vëzhgimeve, statistikave dhe raporteve nga stacionet e tjera në 243 qytete në të 31 provincat sa më plotësisht të jetë e mundur.

Selia Sociale e (PMOI/MEK) brenda Iranit ofron këtë përditësim të shkurtër mbi rezultatin e monitorimit dhe vëzhgimeve të drejtpërdrejta në të gjithë vendin. Është e rëndësishme të theksohet se regjimi zgjati periudhën e votimit, fillimisht e caktuar për të përfunduar në orën 18:00, në disa raste deri në orën 12:00 të natës së së premtes.

Në 1,941 qendrat e monitoruara, janë numëruar gjithsej 156,597 zgjedhës, mesatarisht 81 zgjedhës për vend. Duke e ekstrapoluar këtë në 59,000 stacionet e të gjithë vendit, numri i përgjithshëm i vlerësuar i votuesve është afërsisht 4,779,000, duke rrumbullakosur në 5 milionë. Prandaj, duke pasur parasysh 61,172,298 individët me të drejtë vote, siç raportohet nga selia zgjedhore e regjimit, përqindja e pjesëmarrjes, përfshirë ata që votuan vullnetarisht ose me detyrim, llogaritet të jetë 8.2%.

Siç njoftoi zonja Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (KKRI), ky ishte në fakt një referendum dhe një votë nga populli iranian në favor të përmbysjes së diktaturës fetare.

Selia Sociale e (PMOI/MEK) në Iran

March 2, 2024