Sunday, January 29, 2023

Urdhra të Rinj nga Këshilli Suprem i Sigurisë për Spiunazh dhe për Përgatitjen e Terrenit për Terrorizëm Kundër Rezistencës Iraniane

 Duke iu referuar protestave të përhapura në qytete të ndryshme në gusht, Hassan Rouhani, Presidenti i regjimit klerikal, tregoi armiqësinë e tij ndaj PMOI dhe tha më 6 gusht: “Nuk ka asgjë të keqe në protestat e popullit … por nuk duhet të jenë përgjigjja e disa njerëzve ndaj (kërkesave të) një grupi.”

Më pas, Këshilli Suprem i Sigurisë së regjimit, në një udhëzim drejtuar Ministrisë së Inteligjencës, Forcave terroriste Quds, Inteligjencës së Gardës Revolucionare dhe agjensive të tjera të përfshira në eksportin e terrorizmit dhe fondamentalizmit, i urdhëroi të marrin masa të mëtejshme për të spiunuar PMOI-në dhe Rezistencën Iraniane dhe për t’ua hapur rrugën akteve terroriste.

  1. Stacionet e Ministrisë së Inteligjencës në vende të ndryshme europiane janë urdhëruar të mbledhin më shumë informacion nga lëvizjet dhe veprimtaritë dhe të përdorin më shumë burime.
  2. Ministria e Inteligjencës dhe Forcat Quds duhet të ekzaminojnë aftësitë dhe potencialet njerëzore, politike dhe teknike për akte terroriste në vendet europiane, veçanërisht në Shqipëri, përmes përdorimit të mercenarëve jo-iranianë, në mënyrë të tillë që këto veprime të mund t’i atribuohen “konflikteve të brendshme të Muxhahedinëve (PMOI)” apo “incidenteve natyrore” dhe regjimi të mos dalë fajtor.
  3. Për të justifikuar komplotet dhe skandalet terroriste të zbuluara tashme në Shqipëri dhe Francë (prill dhe korrik 2018), është e domosdoshme të shtohen dimensionet e luftës psikologjike dhe fushatës denigruese të shoqëruara nga influksi masiv i informacionit të rremë dhe prodhimi i dokumentarëve të rremë. Në këtë aspekt, Ministria e Inteligjencës dhe agjentët e mercenarët e saj jashtë vendit duhet të bashkëpunojnë me këshilltarët kulturorë të regjimit në vendet europiane, drejtorinë jashtë vendit të Radios dhe Televizionit Shtetëror, Organizatën e Propagandës Islamike dhe me organizata të tjera përkatëse. Prioriteti është të vihen në punë punojnësit dhe mercenarët e regjimit, sidomos agjentët jo-iranianë të cilët mund ta kryejnë misionin e tyre nën maskën e gazetarisë.
  4. Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Inteligjencës, dhe Forcat Quds janë urdhëruar t’i bëjnë presion qeverive europiane, sidomos Shqipërisë, që t’i pakësojnë veprimtaritë e Rezistencës Iraniane. Kjo detyrë duhet të kryhet përmes “qeverive dhe partive” miqësore në rajon, Europë dhe Ballkan, duke përdorur lidhjet politike dhe ekonomike.
  5. Mercenarët dhe agjentët e regjimit duhet të dërgohen në Shqipëri dhe të përdoren nën pretekstin e familjarëve të anëtarëve të PMOI. Ministria e Inteligjencës dhe Forca Quds janë urdhëruar të dërgojnë agjentët e tyre, me ndihmën e disa të ashtu-quajturave organizata jo-qeveritare, në grupe nën pretekstin e “Familjarëve të Muxhahedinëve”, me të njëjtin model si në veprimet e tyre në Ashraf dhe Liberty.

Këshilli Kombëtar i Rezistencës së IranitKomiteti i Sigurisë dhe Antiterrorizmit
16 Gusht, 2018