Wednesday, July 24, 2024

Departamenti Amerikan i Shtetit emërton dy mercenarët e Bahreinit të të regjimit iranian si terroristë

E diel, 19 Mars 2017

Më 17 mars 2017  zëdhënësit i zyrës së departamentit të shtetit bëri njoftimin e mëposhtëm:

Departamenti i Shtetit ka emërtuar Ahmad Hasan Yusuf-in dhe Alsayed Murtadha Majeed Ramadhan Alawi-n si Terroristë Ndërkombëtarë posaçërisht të përcaktuar (SDGT) sipas Urdhërit Ekzekutiv (OE) 13224, i cili imponon sanksione ndaj personave të huaj që kanë kryer,

ose paraqesin rrezik serioz për të kryer,  akte  terrorizmi që kërcënojnë sigurinë e shtetasve amerikanë ose sigurinë kombëtare, politikën e jashtme, apo ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Si rrjedhojë e këtyre emërtimeve, personat e Shteteve të Bashkuara janë në përgjithësi të ndaluar të angazhohen në transaksione apo marrëdhënie me Jusufin ose Alawin, dhe të gjitha pronat dhe interesat në prona të Yusuf-it dhe  Alawi-t, nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara janë të ngrira.