Sunday, May 28, 2023

Një grua e krishterë Fariba Dalir do të vuajë 2 vjet në burgun Evin.

A Christian woman Fariba Dalir to serve 2 years in Evin PrisonFariba Dalir, një grua e krishterë, u dërgua në burgun Evin të Teheranit të shtunën, më 16 prill 2022. Gjykata Revolucionare e Teheranit e kishte dënuar më parë me dy vjet burg. Gjykata Revolucionare e Teheranit e kishte dënuar Fariba Dalir me nje vite burg në nëntor 2021 për administrimin e një kishe të krishterë, e cila u konsiderua një akt kundër sigurisë kombëtare. Dënimi i saj më pas u ndryshua në 2 vjet burg.

Sipas nenit 13 të Kushtetutës së mullahëve, iranianët zoroastrianë, hebrenj dhe të krishterë njihen si të vetmet minoritete fetare të cilët janë të lirë të kryejnë ceremonitë e tyre fetare brenda kufijve të ligjit. Megjithatë, çdo formë publiciteti për pasuesit e krishterimit është praktikisht i ndaluar.

Gratë e krishtera dhe jomuslimanët e tjerë nuk bëjnë përjashtim nga hixhabi i detyrueshëm që regjimi iranian përdor për të shtypur gratë nën pretekstin e Islamit.