Monday, February 6, 2023

E burgosura politike Saba Kord Afshari kërcënohet me vdekje në burgun Qarchak

Political prisoner Saba Kord Afshari threatened to death in Qarchak Prison

Saba Kord Afshari jashtë burgut Qarchak, pas rikthimit nga një lirim i përkohshëm

 

E burgosura politike Saba Kord Afshari kërcënohet me vdekje në burgun Qarchak.

Një kriminele e rëndomtë e ka kërcënuar me vrasje Saba Kord Afshari-n në burgun Qarchak.

Javën e shkuar, dy kriminele të rëndomta në pavijonin 6 të Qarchak u zhvendosën në një pavijon tjetër pas protestave të të burgosurave, sipas një burimi në burgun Qarchak.

Këto dy të burgosura i kishin ngacmuar dhe kërcënuar më përpara të burgosurat e tjera. Që të dielën, më 5 shtator, njëra prej tyre ka qëndruar jashtë pavijonit 6, duke iu shfaqur Saba Kord Afshari-t me një brisk në dorë, shton burimi.

Burimi thotë se me sa duket, kjo kriminele e rrezikshme është nxitur nga autoritetet e burgut për të vepruar kështu.

Saba Kord Afshari u është ankuar autoriteteve të burgut por ata i kanë thënë se të burgosurën do ta rikthejnë herët a vonë në pavijonin 6.