Wednesday, December 6, 2023

Terroristët e regjimit iranian në BE; Lista e zezë e përditësuar

Më 23 shkurt 2022, Përfaqësuesi i Lartë i BE-së lëshoi një deklaratë në emër të Bashkimit Evropian, per të shpallur përafrimin e vendeve të caktuara te zbatojne  masa specifike për të luftuar terrorizmin. Vendimi i Këshillit përditësoi dhe shfuqizoi një listë të personave, grupeve dhe subjektet që BE i konsideron terroriste.

Sipas Deklaratës së Përfaqësuesit të Lartë të BE-së, vendet kandidate si  Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Shqipëria, vendet e Procesit te Stabilizim Asocimit , kandidati i mundshëm Bosnja dhe Hercegovina, vendet e EFTA-s Islanda dhe Lihtenshtajni, anëtarët e Zonës Ekonomike Evropiane, si dhe Ukrainën me Republikën e Moldavise përputhet me këtë Vendim të Këshillit. Sipas Aneksit, emrat e mëposhtëm janë të rëndësishëm:

1.PERSONAT

– ABDOLLAHI Hamed (a.k.a. Mustafa Abdullahi), i lindur më 11.8.1960 në Iran. Pasaporta numri: D9004878.

-ARBABSIAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar), i lindur më 6.3.1955 ose 15.3.1955 në Iran. Shtetasi iraniane dhe amerikane, numri i pasaportës: C2002515 (Iran); numri i pasaportës: 477845448 (SHBA). Numri i ID-së kombëtare: 07442833, data e skadencës 15.3.2016 (patent shoferi në SHBA).

– ASSADI Assadollah (a.k.a. Assadollah Asadi), i lindur më 22.12.1971 në Teheran (Iran), kombesi Iraniane. Numri i pasaportës diplomatike iraniane: D9016657.

– EL HAJJ Hassan Hassan, i lindur më 22.3.1988 në Zaghdraiya, Sidon, Liban, qytetar Kanadez. Numri i pasaportës: JX446643 (Kanada).

-ASHEMI MOGHADAM Saeid, i lindur më 6.8.1962 në Teheran (Iran), shtetas iranian. Numri i pasaportës: D9016290, i vlefshëm deri më 4.2.2019.

-SHAHLAI Abdul Reza (a.k.a. Abdol Reza Shala ‘i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, a.k.a. Abdorreza Shahlai, i njohur si Abdolreza Shahla’i, i njohur si Abdul-Reza Shahlaee, a.k.a. Haxhi Jusef, a.k.a.Haxhi Jusif, a.k.a.Haxhi Jasir, a.k.a.Haxhi Jusif, a.k.a.Jusuf

– Abu-al-Karkh, i lindur rreth vitit 1957 në Iran. Adresat: 1. Kermanshah, Iran, 2. Mehran Baza Ushtarake, Provinca Ilam, Iran.

– SHAKURI Ali Gholam, i lindur rreth vitit 1965 në Teheran, Iran.

2.GRUPET DHE ENTITETET

-Brigada e dëshmorëve të Al-Aksës.

– Drejtoria për Sigurinë e Brendshme të Ministrisë iraniane për Inteligjencë dhe Siguri.

– ‘Hamasi’, duke përfshirë ‘Hamas-Izz al-Din al-Kassem.

-“Krahu Ushtarak i Hizbollahut” (a.k.a. “Krahu Ushtarak i Hezbollahut); Krahu Ushtarak i Hisbollahut”, i njohur si “Krahu Ushtarak i Hizbullahut; ‘Këshilli i Xhihadit’ (dhe të gjitha njësitë që i raportojnë atij, përfshirë Sigurinë e Jashtme Organizata)

-“Xhihadi Islamik Palestinez” “PIJ”

– ‘Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës’ ‘PFLP’.

– Komanda e Përgjithshme e Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës (a.k.a. “Gjeneral i PFLP

Komanda).