Wednesday, February 1, 2023

Qeveria Iraniane Mbron Ekzekutimin e Minorenëve

Një nga çudirat e regjimit iranian është krijimi i një institucioni brenda gjyqësorit, i quajtur “Shtabi i të Drejtave të Njeriut”.

Nuk duhet menduar se ky institucion është krijuar për të lehtësuar vendimet brutale të regjimit apo për të kontrolluar sjelljet çnjerëzore të gjyqësorit të regjimit dhe zyrtarëve të burgjeve.

Ky institucion nuk është krijuar për të bërë vizita ndërhyrëse në burgjet famëkeqe të regjimit dhe për të luftuar për të drejtat e të burgosurve, veçanërisht të atyre që janë torturuar, dhe në fund të zbulojë dhe dënojë veprimet çnjerëzore të autoriteteve.

Tani pas miratimit të rezolutës së 68-të të OKB-së që dënon shkeljet e të drejtave të njeriut nga qeveria iraniane, Kazem Gharibabadi, sekretar i Shtabit të të Drejtave të Njeriut të regjimit, ka folur në mbrojtje të ligjeve çnjerëzore të regjimit, duke thënë:

“Rezoluta kritikon vëllimin e ekzekutimeve në Iran. Duhet theksuar se çështja e ndalimit të dënimit me vdekje është një fenomen perëndimor. Nëse dënimi me vdekje shfuqizohet në ligjin perëndimor, a duhet të ndodhë kjo në të gjitha vendet e tjera dhe të bëhet standard universal?

“Të paktën 55 shtete ende e ruajnë dënimin me vdekje në ligjet e tyre. Fakti që vendet perëndimore duan t’i universalizojnë standardet e tyre është në kundërshtim me të drejtat e njeriut dhe me respektimin e parimit të diversitetit kulturor dhe ligjeve kombëtare”. (E përditshmja shtetërore Entekhab, 18 dhjetor 2021)

Më pas ai mbroi ekzekutimin e minorenëve, duke thënë: “Shumica e njerëzve nën moshën 18 vjeç që dënohen me vdekje, në parim dënohen me shpagim. Duhet bërë dallimi ndërmjet ekzekutimit dhe shpagimit; Sepse ekzekutimi është e drejtë e qeverisë, por shpagimi është e drejtë e familjes së viktimës”. (E përditshmja shtetërore Entekhab, 18 dhjetor 2021)

Më pas ai zbuloi natyrën jashtëzakonisht çnjerëzore të regjimit duke thënë: “Një çështje tjetër e ngritur në këtë rezolutë është dënimi me vdekje për personat nën 18 vjeç. Duhet të theksohet se nuk ka asnjë detyrim ndërkombëtar që siguron që personat nën moshën 18 vjeç të mos marrin dënimin me vdekje”. (E përditshmja shtetërore Entekhab, 18 dhjetor 2021)

Kjo është tragjedia e trishtë me të cilën përballet çdo ditë populli iranian. Dhe kjo është diçka që i jep popullit të drejtën për t’iu kundërvënë regjimit dhe për të luftuar për lirinë e tij.