Sunday, November 27, 2022

Një Vështrim i Shkurtër i Mediave Shtetërore të Iranit të Martën: Një Shoqëri e Trazuar dhe një Regjim i Dëshpëruar

irans-state-run-media-protests-are-fire-under-the-ashes

Të martën, mediat shtetërore të Iranit reflektuan gjendjen shpërthyese të shoqërisë iraniane dhe rrugën pa krye të regjimit në adresimin e krizave që po përkeqësohen gjithnjë e më shumë, si shpërthimi i Covid-19. Ato theksuan gjithashtu rrugën pa krye të regjimit në marrëdhëniet me Perëndimin.

“Është e domosdoshme t’i kushtohet vëmendje çështjes së ndalimit të ciklit të dhunës. Me fjalë të tjera, të flasësh për nevojën për ta ndaluar ciklin e dhunës nuk është më thjesht këshillë sociale. Është urgjente. Është domosdoshmëri. Është një koncept që, nëse nuk adresohet me shpejtësi, do të eliminonte çdo shpresë [për ta ruajtur] sistemin,” shkruan e përditshmja shtetërore Ebtekar në një artikull me titull “Nevoja për t’i dhënë fund ciklit të dhunës.”

“Paaftësia e qeverisë për të adresuar çështje si inflacioni dhe probleme të tjera ekonomike, si dhe përhapjen e Covid-19, ka bërë që klasa e mesme të jetë përgjithësisht e pakënaqur dhe të ankohet për status quo-në,” shkruan e përditshmja shtetërore Mostaghel.

“Me dyfishimin e presionit ekonomik, fuqia blerëse e klasës së mesme është ulur, dhe kjo klasë i është afruar klasës së ulët. Ky integrim dhe transformim mund mund të çojë në mosbindje civile në të ardhmen,” shton Mostaghel.