Friday, January 27, 2023

Saba Kord Afshari dhe Rahaleh Ahmadi Asl ngritën një akt proteste

Saba Kord Afshari and Rahaleh Ahmadi Asl put up an act of protest

Saba Kord Afshari dhe nëna e saj, Raheleh Ahmadi Asl, kanë deklaruar se ato vetëpërmbahen nga vajtja në sallën e vizitave si një akt proteste kundër privimit nga telefonatat dhe vizitat ndër-burgje.

Amin Vaziri, ndihmësprokurori që mbikëqyr çështjet e të burgosurve politikë, i cili gjithashtu ka marrë në pyetje Saba Kord Afshari, ka urdhëruar ndalimin. Ndalimi është në kundërshtim me ligjet e burgut të regjimit klerikal të cilat parashikojnë vizita midis anëtarëve të familjes, edhe nëse ata janë të paraburgosur në burgje të ndara.

Saba Kord Afshari është ndaluar në Repartin 6 të Burgut Qarchak midis kriminelëve të rrezikshëm, në shkelje të parimit të ndarjes së krimeve.

Znj. Raheleh Ahmadi Asl është e ndaluar në repartin e grave në Burgun e Evin. Ajo është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe në prag të paralizës.