Sunday, February 5, 2023

Mullahët e Iranit imponojnë Hijabin e detyrueshëm nëpërmjet “bazave” të reja dhe ligjeve represive

Përveç arrestimeve, torturave dhe ekzekutimeve, një mjet tjetër i shtypjes kundër popullit të Iranit është hixhabi i detyrueshëm. Që kur mori pushtetin në Iran dhe rrënjosi interpretimin e tij patriarkal të Islamit, regjimi klerikal ka përdorur Hixhabin e detyrueshëm për të poshtëruar dhe frikësuar gratë.

Sa më shumë që dobësohet dhe sa më shumë që frikësohet nga protestat dhe përmbysja, aq më shumë regjimi i drejtohet kësaj taktike të pistë.