Thursday, December 8, 2022

Sistemi Arsimor i Regjimit Iranian; Nga Privimi i Arsimimit tek Doktoratura e Rreme

Për të kuptuar rrënjën e padrejtësisë arsimore në Iranin e sunduar nga regjimi, ne duhet të hedhim vështrimin në politikat arsimore të regjimit pas luftës tetëvjeçare Iran-Irak në vitet 1980. Menjëherë pas përfundimit të luftës, ndërsa regjimi u përball me një deficit të madh buxhetor, ai vendosi të hapë shkolla gjysmë-qeveritare, private dhe jofitimprurëse për të kompensuar defiçitin e tij buxhetor duke plaçkitur popullin iranian.

Duke ndarë institutet arsimore, regjimi krijoi diskriminim të madh midis të pasurve, kryesisht fëmijë të zyrtarëve dhe besnikëve të regjimit, si anëtarët e Gardës Revolucionare (IRGC) dhe forcave Basij, dhe fëmijëve të zakonshëm.