Wednesday, February 8, 2023

Gjendje e mjerueshme në repartin e grave të Evin pas përhapjes së re të koronavirusit

Deplorable condition in Evin’s women ward after new-found spread of the CoronavirusGjashtëmbëdhjetë femra të burgosura politike protestuan kundër përhapjes së koronavirusit dhe mungesës së aksesit në objektet e duhura të kujdesit shëndetësor. Ato në letrën e tyre shkruajnë për kushtet e mjerueshme në repartin e grave të burgut Evin.

Të burgosurat politikë të paraburgosura në repartin e grave Evin përmendën shpërthimin e ri të koronavirusit dhe rritjen e numrit të të burgosurve të infektuar. Ata protestuan për rritjen e të numrit të të burgosurave të mbajtur në repart dhe mungesën e hapësirës së duhur për të veçuar dhe karantinuar ata që janë të sëmurë.