Thursday, February 9, 2023

përdoren si “fuqi punëtore e lirë”

 

Mohammad Mehdi Haj Mohammadi- prison laborNë një takim me Guvernatorin e Azerbaixhanit Lindor më 5 mars, Kryetari i Organizatës së Burgjeve të Iranit tha se të burgosurit janë fuqi punëtore e lirë dhe mund të përdoren nga sektori privat.

“Të burgosurit janë fuqi punëtore e lirë dhe mund të përdoren nga sektori privat”, tha Mohammad Mehdi Haj Mohammadi në komentet e publikuara nga agjencia shtetërore e lajmeve ISNA, duke shtuar se do të ishte një situatë ku do të dilnin të fituar si të burgosurit, ashtu edhe sektori privat.

Haj Mohammadi është caktuar kryetar i Organizatës së Burgjeve të Iranit në qershor 2020.