Friday, December 1, 2023

Muaji Maj 2022 – Gjysmë milion gra të burgosura dhe ekzekutimi i katër grave në një muaj.

Të dhënat tronditëse të mullahëve për ekzekutime dhe krime nëpër burgje.

Maji i vitit 2022 u shënua nga një numër në rritje i protestave antiqeveritare në Iran kundër rritjes së çmimeve dhe çmimeve të larta të produkteve ushqimore.

Në të njëjtën kohë, rezistenca iraniane zbuloi dokumente tronditëse per më shumë se katër dekada të krimeve të mullahëve në burgje.

Muaji maj gjithashtu pati një rritje të arrestimeve dhe ekzekutimeve, duke përfshirë edhe ekzekutimin e katër grave.

Këto janë çështjet e mbuluara në këtë numër të raportit mujor të Komitetit të Grave të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCR).

183 gra në pritje të vdekjes

Sipas dokumenteve të marra nga brenda regjimit të mullahëve, Rezistenca Iraniane deklaroi se 183 gra në burgjet e regjimit ishin në dënim me vdekje ose të dënuara me Qesas (vdekje me hakmarrje)

https://women.ncr-iran.org/2022/06/03/execution-of-four-women/

https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/statement-human-rights/iranian-resistance-unmasks-regimes-judiciarys-classified-documents-no-5/