Friday, December 1, 2023

Kleriku i lartë ekspozon shqetësimet e regjimit për përfshirjen e studentëve në kryengritjen e vazhdueshme

Mohammad-Ali Ale-Hashem, udhëheqësi i lutjes së xhumasë në Tabriz, shprehu shqetësimet në lidhje me rihapjen e institucioneve arsimore dhe ekspozoi frikën e regjimit se aktivizmi i studentëve mund të nxiste protesta të mëtejshme dhe të nxiste një valë të re kryengritjesh.

“Në prag të vitit të ri akademik, ne përballemi me shqetësime për gjendjen kulturore të vendit, të ndikuar nga trazirat e vitit të kaluar,” tha Ale-Hashem në predikimin e tij të lutjes së xhumasë më 22 shtator. “Këto shqetësime duhet të pranohen realisht, duke u larguar nga fantazitë e pabaza dhe neglizhenca. Adresimi i realiteteve të këtyre rrethanave kërkon planifikim të menduar dhe mendim strategjik për të trajtuar këto shqetësime.”