Sunday, February 5, 2023

Znj. Maryam Rajavi Komente Pas SEC të OKB -së. Raport i Përgjithshëm i Asamblesë së Përgjithshme, mbi Situatën e të Drejtave të Njeriut në Iran:

Populli iranian dhe Rezistenca kërkojnë referimin e dosjes për shkeljet e të drejtave të njeriut nga regjimi iranian në Këshillin e Sigurimit të OKB -së dhe ndjekjen e Ali Khamenei, Ebrahim Raisi, Mohseni Eje’i, zyrtarë të tjerë përgjegjës për katër dekada mizorish, veçanërisht masakrën të të burgosurve politikë që përbën një krim kundër njerëzimit dhe gjenocid.

Pas publikimit të raportit të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara mbi shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut në Iran në sesionin e 76-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, zonja Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), tha: Populli iranian dhe Rezistenca kërkojnë referimin e dosjes për shkeljet e të drejtave të njeriut nga regjimi iranian në Këshillin e Sigurimit të OKB -së. Ata i bëjnë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB -së të lehtësojë ndjekjen e Ali Khamenei, Ebrahim Raisi, shefit të drejtësisë Gholam Hossein Mohseni Eje’i dhe zyrtarëve të tjerë përgjegjës për mizoritë katër dekadëshe, veçanërisht masakrën e të burgosurve politikë që përbën një krim kundër njerëzimit dhe gjenocid.

Raisi nuk duhet të jetë i mirëpritur në sesionin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, theksoi Presidentja e zgjedhur e NCRI, zonja Rajavi e cila shtoi: Regjimi iranian është shkelës kryesor i të drejtave të njeriut, shteti më aktiv sponcor i terrorit dhe kërcënimi kryesor për paqen dhe siguria në botën e sotme. Ai duhet t’i nënshtrohet sanksioneve ndërkombëtare sipas Kapitullit të Shtatë të Kartës së OKB -së.Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së shprehu shqetësime “për ndjekjet penale të protestuesve” pas protestave të Nëntorit 2019, me të paktën 500 persona të nënshtruar hetimeve penale, dhe raporte për trajtim çnjerëzor dhe torturë për të rrëfyer shoqërimin me grupet opozitare ose qeveritë e huaja. Shkeljet e të drejtave dhe standardeve të gjykimit të drejtë në ndjekjet penale para gjykatave revolucionare janë veçanërisht shqetësuese, duke pasur parasysh përdorimin e akuzave që përfshijnë moharebeh (luftë kundër Zotit), një vepër penale. ” Ai gjithashtu përsërit, “Protestuesit, mbrojtësit e të drejtave të njeriut, avokatët dhe aktorët e shoqërisë civile vazhdojnë t’i nënshtrohen frikës, paraburgimit arbitrar dhe ndjekjes penale, ndonjëherë duke çuar në dënimin me vdekje. Gratë dhe pakicat vazhdojnë të përballen me diskriminim të rrënjosur “.

Duke iu referuar përhapjes së COVID-19 në burgjet e mbipopulluara, Sekretari i Përgjithshëm përsërit shqetësimet e tij se disa kategori të burgosurish ishin përjashtuar në mënyrë disproporcionale (nga skemat e lirimit të përkohshëm), përfshirë të burgosurit politikë, protestuesit, avokatët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut. ” Gjithashtu duke shprehur shqetësimet për mosndëshkimin në lidhje me shkeljet e kaluara, Sekretari i Përgjithshëm, tha: “Urdhri është i fundit në një seri përpjekjesh të raportuara që pretendohet se synojnë shkatërrimin e provave të ekzekutimit të disidentëve politikë në atë kohë (1988 ) dhe ngacmimi dhe ndjekja penale e familjeve të viktimave që bëjnë thirrje për të vërtetën dhe llogaridhënien.