Wednesday, February 8, 2023

Sesioni i Komitetit të Tretë të KB bën të domosdoshme adresimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut në Iran

 

Headquarters of the United Nations in New York (file photo)Selia e Kombeve të Bashkuara në New York ( foto)

 

Dialogu Interaktiv i Komitetit të Tretë të Kombeve të Bashkuara mbi situatën e të drejtave të njeriut në Iran u mbajt më 26 tetor, duke shqyrtuar raportin e ri të Javaid Rehman, raportuesi për situatën e të drejtave të njeriut në Iran. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të njëzet vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara.

Në raportin e tij të fundit, Z. Rehman shprehu shqetësim në lidhje me shkeljet e vazhdueshme të të drejtave të njeriut në Iran. Ai veçanërisht shprehu shqetësimet e tij rreth përdorimit të dhunës nga ana e regjimit ndaj protestuesve të ndaluar të protestave kryesore të Iranit në janar 2018 dhe nëntor 2019. Rehman dënoi ekzekutimin e fundit të kampionit të mundjes së Iranit, Navid Afkari, i cili u arrestua gjatë kryengritjes popullore në 2018.