Wednesday, February 1, 2023

Për të drejtat e njeriut të masakruara nga Irani në Raportin e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së

Situata e të drejtave të njeriut në Iran nuk përputhet me asnjë nga standardet e përcaktuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe Ligjin Ndërkombëtar Humanitar. Duke iu referuar ligjeve të tij kriminale dhe çnjerëzore sipas parimeve të Islamit, regjimi iranian, i lejon vetes të kryejë çdo lloj shkeljeje të të drejtave të njeriut.

Tani është bërë e qartë se ligjet brutale të regjimit nuk kanë asnjë lidhje me Zotin dhe Kuranin. Vendimet e cituara nga mullahët janë ligje të vjetruara ligjore dhe penale që lidhen me epokën paraislamike dhe mesjetare. Ajo lidhet me kohën në të cilën dënimet e dhunshme si gurëzim, prerje koke, hedhje nga mali dhe amputim gjymtyrësh janë përdorur në shkallë makro dhe në të gjithë botën, pavarësisht nga varësia fetare.

Në epokën e bumit të ndërgjegjes dhe të avancimit të marrëdhënieve njerëzore, dënimet si dënimi me vdekje janë ndaluar në shumë vende, madje edhe me mjete të avancuara.

Sot, falë mediave, rezistenca iraniane ka arritur të informojë botën për situatën e mjerueshme të të drejtave të njeriut në sistemin Velayat-e-Faqih duke paraqitur dokumente dhe prova të pamohueshme. Disa nga realitetet e tmerrshme tani pasqyrohen globalisht.

Në raportin e fundit të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, i cili u prezantua në përputhje me Rezolutën 17/76 të Asamblesë së Përgjithshme, shohim pasqyrimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut në Iran.

Kujtohet se kjo rezolutë i kërkoi Sekretarit të Përgjithshëm të paraqiste një raport të ndërmjetëm mbi situatën e të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit në seancën e 50-të të Këshillit të të Drejtave të Njeriut.

Në raport thuhet se numri i ekzekutimeve arbitrare në Iran gjatë vitit 2021 ishte të paktën 310, që tregon një rritje në krahasim me vitin 2020. Raporti e vendos numrin e ekzekutimeve në vitin 2020 në 260. Vlen të përmendet se qeveria ka bërë vetëm 55 prej këtyre ekzekutimeve publike.

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm bën thirrje për t’i dhënë fund ekzekutimit të fëmijëve dhe thekson se dënimi me vdekje nuk duhet të zbatohet për krimet e kryera nga persona nën 18 vjeç. Një pjesë e raportit të Sekretarit të Përgjithshëm i kushtohet shtypjes së protestave në Khuzestan dhe Isfahan. Në këtë raport, ai shkroi për shtypjen e popullit protestues të Khuzestanit:

“Në disa raste, autoritetet thuhet se përdorën agjentë me rroba civile për t’u paraqitur si protestues të armatosur ose të dhunshëm, dhe më pas fajësuan ata për vdekjen e protestuesve. Gjuajtja nga policia dhe forcat e sigurisë me municion të vërtetë, duke përfshirë përdorimin e armëve automatike dhe armëve të gjahut që gjuanin zogjtë, dhe të forcave të tjera potencialisht vdekjeprurëse, çuan në vrasjen e të paktën nëntë individëve, duke përfshirë një të mitur, dhe në plagosjen e shumë njerëzve, përfshirë fëmijë. .”