Thursday, February 9, 2023

Regjimi i Iranit ekzekutoi një tjetër të burgosur politik

Gjyqësori i regjimit iranian ekzekutoi të burgosurin politik, Firooz Musa Lou në burgun e Urmisë në agimin e së hënës, më 20 qershor. Firooz më herët kishte qënë i dënuar me vdekje nga gjyqësori i regjimit me akuzën e ‘moharebeh’ (ngritja e luftës kundër zotit) për anëtarësi në organizatë disidente dhe ishte njoftuar për dënimin e tij në burg.

Firooz Musa Lou u arrestua nga njësia e inteligjencës së IRGC-së më 11 korrik 2019 dhe ai u dërgua direkt për marrje në pyetje.

Për shkak të varfërisë, Firozi u detyrua të mësonte qilima në moshën gjashtë vjeçare dhe filloi të punonte herët. Si fëmijë, ai punoi shumë për të mbajtur familjen. Për shkak të privimit, varfërisë dhe diskriminimit, ai mundi të mësonte shkrim e këndim vetëm në burg.